قیمه نثار با گوشت گوساله

قیمت
۵۶,۰۰۰ تومان
خصیصه‌های عمومی
عنوان قیمه نثار با گوشت گوساله
قیمت
۵۶,۰۰۰ تومان
دسته بندی رستوران ایرانی

بررسی این محصول

محصولات مرتبط