تلفن سفارش و رزرو

تلفن تماس با مدیر رستوران ایرانی آرامهر : 09059214003تلفن تماس با صندوق دار رستوران آرامهر : 32236029تلفن تماس با مدیر رستوران ایتالیایی آرامهر : ...

در ایام محدویت های کرونایی: ساعت سفارش دهی از ساعت 12 الی 30:20 شب می باشد. 

 

در ضمن شما می توانید جهت اطمینان از ثبت سفارش خود با شماره های رستوران تماس حاصل فرمائید.

 

تلفن تماس با مدیر رستوران ایرانی آرامهر  :    09059214001

تلفن تماس با صندوق دار رستوران ایرانی آرامهر :  32236029

 

تلفن تماس با مدیر رستوران ایتالیایی آرامهر  :    09059214003

تلفن تماس با صندوق دار رستوران ایتالیایی آرامهر :  32236028

 تلفن تماس با مدیر تالار آرامهر  :    09059116030

تلفن تماس با منشی تالار آرامهر :  32236030

 ایمیل آرامهر : 

aramehrco.com@gmail.com 

 

دیدگاه خود را بنویسید